Familie- & Organisatieopstellingen

Regelmatig organiseren we organisatie- en (familie),-opstellingenavonden. Op deze avonden kunnen twee deelnemers een vraag inbrengen die vervolgens op systemische wijze wordt benaderd. Dit wil zeggen dat de vraagsteller zijn of haar vraag en de bijbehorende aspecten / personen letterlijk opstelt in de ruimte. Op deze wijze ontstaat een, vaak vernieuwend, beeld van de situatie. Ook wordt de dynamiek, zowel positief als negatief, die rond de vraag speelt zichtbaar. Door deze andere manier van kijken ontstaat er zicht op (verrassende) oplossingsrichtingen.

Wil je een avond meemaken als representant of als vraaginbrenger, dan kan je contact met ons opnemen (Anja Kwaks, 06 43993027).  Per avond is er ruimte voor twee vraagstellers. De kosten voor het inbrengen van een vraag (inclusief het intakegesprek) bedragen € 80,-. Indien je aanvullende verzekerd bent bestaat de mogelijkheid dat je dit (deels) vergoed kan krijgen van je zorgverzekeraar.  Aan het deelnemen als representant zijn geen kosten verbonden. De avond begint om 19.30 uur en duurt ongeveer tot 22.00 uur. De locatie is in ons nieuwe centrum aan het Begijnhof 20 (hoek Lange Begijnestraat, schuin tegenover de Toneelschuur) in Haarlem. Zie ook www.hof20.nl