persoonlijke begeleiding

Soms ervaar je, je leven als kabbelend, rustig en zichzelf herhalend, dan weer zit je in de turbulentie en kolkt het. Iedere werk-, en levensfase kent zijn eigen waarde en is waardevol. De uitdaging is je leven leren leven, erkennen dat er nog veel in jezelf te (her)ontdekken is zonder ver te hoeven zoeken. In deze stroom kan je behoefte hebben aan bedding, veiligheid. Of wil je juist een beweging maken, een verstoring ervaren, deining. Dan weer is de uitdaging om te leren stilstaan bij wat er is, tot je te nemen en soms ook verduren.

Ik vind het wezenlijk dat je zicht krijgt op de eigen (on)mogelijkheden, behoeften en eventuele belemmeringen, deze te erkennen en hier je eigen verantwoordelijkheid in neemt. Niet alles is echter te verklaren en/of op te lossen. Erkenning en acceptatie zijn sleutelwoorden, die echter niet vanzelfsprekend zijn, hoe gemakkelijk ze ook klinken.

Vanuit bovenstaand perspectief begeleid ik mensen bij hun persoonlijk en professioneel ontwikkelingsproces. Dit doe ik vanuit mijn achtergrond als psycholoog (NIP) en met inzet van mijn jarenlange ervaring als trainer/coach in het bedrijfsleven.

Voor een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek kan je contact met me opnemen.

Anja Kwaks

bezoekadres: Begijnhof 20 2013 HE Haarlem, KvK: 34305116